Idag återges en insändare i GT från 1970 då Nordstaden var på väg att rivas. Idag är huset borta och dess tomt ligger inom Nordstadens stora köpcentrum.

”Jag vet att jag är sent ute, men jag anmäler mig till protest mot rivningshotet mot 1700-talshuset Kronhusgatan 30 i Nordstan. Man saknar ord för detta rivande. Hade detta hus t.ex. legat i Visby då hade det konserverats och målats i någon glad skär färg. Fönsterbågar och dörr i grönt. I fönstren stärkta trädgardiner och prunkande pelargonior. På varje sida om en skön gul soffa hade placerats en blåmålad trätunna med svarta band om. Och i dessa tunnor hade funnits slingrande blommor, gärna rosor. Sånt skapar idyll i en stad. Men det kanske inte går att blanda med glas och betong?

Hoppets gröna färg” (Ur: GT 19 augusti 1970)

Bilden hämtad ur GT 19 augusti 1970