Emigrationen innebar inte enbart att människor gav sig av från Sverige, emigranterna skickade ofta pengar till sina släktingar i det gamla hemlandet och det kunde röra sig om ganska betydande belopp.

”Under år 1900 ha genom utrikes postanvisningsexpeditionen i Malmö expedierats från Förenta staterna till Sverige ej mindre än 86,985 postanvisningar representerande ett belopp af kr. 6,100,740: 49, hvilket visar en ökning under 1900 af 5,997 postanvisningar med ett belopp af kr. 678,968: 19.

Under december månad har tillförseln varit störst eller kr. 931,114: 20 i 22,127 postanvisningar. De öfriga .elfva månadernas införsel har varierat mellan omkring 350,000 och 550,000 kr. och antalet postanvlsningar mellan cirka 4,500 och 7,500. st.

Från Sverige till Förenta staterna ha under år 1900 afsändts 7,078 postanvisningar med ett sammanlagdt belopp af kr. 1,188,811: 29 mot resp. 6,718 postanvisningar med ett belopp af kr. 1,087,090: 26 under år 1899.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Inrikes postanvisning avsänd från Sollefteå 3 april 1903 till Furudal, Dalarna.

Postanvisningsbeloppet var 46 kr 50 öre och postanvisningsavgiften var 25 öre

för belopp 25-50 kr under perioden 1892-1909 vilket redovisats på anvisningen

med 25 öre Oscar II. Mottagningsbevis är begärt och avgiften var 10 öre som

också redovisats med 10 öre Oscar II. Avgiften för mottagningsbevis var 10 öre

under perioden 1886-1919.