”Bortåt 3000 personer kommer att rymmas på bostadsområdet som Göteborgs stads Bostads AB skall uppföra i Tuve centrum under 1965. Planen, som antogs av kommunalfullmäktige vid senaste sammanträdet, upptar som G-P tidigare omtalat ca 800 lägenheter i företrädesvis 4-våningshus. Norr om området blir det ca 200 radhus och på södra sidan, på andra sidan Glöstorpsvägen håller Riksbyggen på att uppföra ett bostadsområde. Det blir alltså på denna plats en koncentrerad bostadsbebyggelse, som när Tingstadsleden om ett par år är färdig kommer att ha kort åkväg till Göteborgs centrum.

Stadsplanen för centrumområdet har uppgjorts av Jansson Persson Trogard Arkitektkontor i Malmö och husen har ritats av Nils Einar Erikssons arkitektkontor i Göteborg. Hela området blir bilfritt. Det omslutes av en ringväg med matargator. Innanför ringvägen, men utanför själva bostadsområdet, blir det tre parkeringsdäck samt ytterligare parkeringsplatser. Man har räknat med 1,4 parkeringsplatser pr lägenhet vilket är en något högre norm än som för närvarande tillämpas i Göteborg. Meningen är att parkeringsplatserna skall kunna successivt byggas ut efter behov.

Området blir rikt på lekplatser. Tre av huskomplexen byggs i fyrkanter kring naturliga lekplatser med kuperad terräng och dessutom blir det flera lekplatser för mindre barn. För alla bostadshusen blir det en gemensam panncentral som i framtiden kan utnyttjas även för tillkommande bebyggelse i närheten.

Ur Göteborgs-Posten 1965-01-03

I den östra delen av området blir det affärscentrum samt en del sociala inrättningar, som ungdomsgård, lekskola, barnavårdscentral och bibliotek. En lågstadieskola är också planerad på området.

Husen uppföres i fasadtegel och flertalet blir i fyra våningar. I en del av husen blir det källarutrymmen men flertalet blir källarlösa och de saknar också vind. Istället blir det ett förrådsutrymme i varje lägenhet. Flertalet lägenheter får en flyttbar vägg vilket medger att lägenheten kan anpassas efter varje familjs behov. Genom den flyttbara väggen kan 504 lägenheter på 70 kvm göras antingen till 2- eller 3-rumslägenheter på samma sätt kan 74 lägenheter om 95 kvm göras antingen till 3-rumslägenheter eller till 4-rumslägenheter.

Samtliga lägenheter skall påbörjas under 1965, de första i mars månad och därefter startas nya etapper i juni och augusti. Det butikscentrum som hör till område beräknas bli påbörjat i november.” (Ur: Göteborgs-Posten 1965-01-03)

Kartan i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 1965-01-03.

Ur Göteborgs-Posten 1965-01-03