”Konungen och kronprinsen studerade stora maskinhallen, prinsessorna Röda korset och avdelningen för kyrklig konst.

Efter alla de ansträngande officiella festligheterna på tisdagen och onsdags förmiddag fingo de kungliga gästerna behålla onsdags eftermiddagen för sig själva. Helt naturligt använde de den för att göra ännu ett besök på utställningen. Efter lunchen, som konungen intog hos kabinettskammarherre Keiller, kronprinsen hos bankdirektör Dickson, prins Eugén hos herr Hjalmar Wijk och prinsessorna hos skeppsredare Dan Broström, gjorde kronprinsen ett besök och drack té hos Anglo Swedish society, där han blev föremål för livlig hyllning och med stort intresse tog del av föreningens hemtrevliga lokaler och rikhaltiga bibliotek.

Senare på eftermiddagen gjorde samtliga de kungliga ett par timmars besök på utställningen. Konungen, kronprinsen och prins Eugén ägnade sig åt förnämligast åt den stora maskinhallen, vars väldiga proportioner och representativa innehåll tilldrog sig deras livligaste intresse och beundran. Prinsessan Ingeborg med döttrar intresserade sig mera för Röda korsets utställning, som fick vackra lovord, avdelningen för kyrklig konst samt dessutom utställningens väldiga tvättinrättning. Utställningsbesöket avslutades med té på huvudrestauranten. På kvällen gåvo fru och herr Axel Carlander middag för prinsessorna, under det konungen, kronprinsen och prins Eugén gästade landshövdingen.

Vid det kungliga extratågets avgång klockan elva på kvällen hade en stor människomassa infunnit sig och hälsade konungen med livliga hurrarop.

De kungligas hemkomst

Kronprinsen återvänder hit för Slottsskogsvallens öppnande.

Konungen återkom på fredags morgonen till huvudstaden efter Göteborgs- och Varnhemshögtidligheterna. Kronprinsen återvänder till Göteborg för att inviga Slottsskogsvallen, varefter kronprinsen avreser till England för en tids besök. Hertiginnan av Västergötland, prinsessorna Märtha och Astrid samt hertiginnan av Braunschweig-Lüneburg återväntas till Stockholm på fredagsaftonen efter att på fredagen ha avlagt besök hos hertigen av Västergötland på Mösseberg.

Publikrekordet har åter ramlat

Om onsdagen är det inte mera att säga än att de kungliga avreste vid elva-tiden på kvällen. I vänthallen utbraktes jubiléets näst eldsta leve för majestätet och ute på perrongen det sista. Och så gick tåget, sedan de kungliga damerna fått mottaga buketter av liljekonvalj.

Om utställningen skrives ännu långa spalter. Det kan berättas att onsdagen blev på sätt och vis tisdagens reaktion även om det också då ibland inte hade sig allt för lätt att taga sig  igenom folkklungan. Det berättas så mycket underbara historier om utställningen: bland annat är det någon som nämnt siffran 100,00 för tisdagen. Räknar man förståndigt med omkring hälften får man väl anse även detta vara gott nog.

Utställningsbestyrelsen har mycket att tacka det goda vädret för. Så hult som solen sken över all prakten i går var det inte underligt att alla föregående rekord slogs. Det var utställningens första söndag. Polettkassorna räknade in åtskilligt fler tvåkronor än någon dag tidigare. På kvällskvisten summerade man sig omkring 15,000 engångsbetalande. Kortbyråns föreståndarinna hade, när det blev kväll, omkring 20,000 i sin skrivbordslåda.

Det hör till det statistiska material utställningen hittills förebrakt, att minnesboken nu fått vid pass 3,500 namn och att direktör Jacobsson haft i genomsnitt 6,000 à 7,000 personer att servera pr dag och omkring 50,000 utförda ”expeditioner”.” (Ur: Göteborgs Dagblad 11 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Dagblad 11 maj 1923.