”Inregistreringen av velocipeder, som ännu inte är genomförd här i Göteborg, öfvervakas med största noggrannhet i en stor del andra städer. I Eskilstuna är höjden på siffrorna å velocipedernas nummerplåtar bestämd till 8 centimeter. En del velocipedåkare därstädes, som haft endast 6 c.m. höga siffror, har bötfällts.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Nummerplåt för cykellykta, med klämfjädrar.