”Göteborg har äntligen fått sin stora idrottsanläggning Slottsskogsvallen, invigd. I lördags förklarade nämligen kronprinsen under mängdens jubel den nya idrottsborgen invigd för sitt ändamål. Den stora apparat, som satts i gång, gick till större delen väl i lås, även om det ibland blev lite väl långa pauser mellan de olika tävlingarna. Hela borgen låg smyckad i sin vackraste flaggskrud, och på vägen ut till densamma vajade vimplar och flaggor från otaliga flaggstänger. Det allt annat än vackra vädret satte emellertid sin prägel på det hela, ty det var oroväckande många tomma bänkar innanför Slottsskogsvallens murar.

Några minuter före kl 4 anlände kronprinsen och mottogs utanför ingången till huvudläktaren av beredningen för Slottsskogsvallen med maskindirektör D.O. Silfverstolpe i spetsen. Därefter intog kronprinsen sin plats på hedersläktaren, kring vilken några hundra inbjudna tagit plats, däribland ett stort antal av ”tyrannerna”. Innan kronprinsen tagit plats, utbringade landshövding von Sydow ett fyrfaldigt leve för honom, som besvarades med rungande hurrarop.

Under tiden hade överstelöjtnant Rodhe, som fått det krävande uppdraget att sörja för defileringen, ornat de till ett par tusen uppgående idrottsmännen och funktionärerna, vilka med Rob. Olsson som fanbärare tågade runt banan och framför kronprinsen sänkte standaret och fanorna till hälsning. Därefter tågade de defilerande i mångdubbla kolonner upp framför läktaren med standaren i teten.” (Ur: Göteborgs Dagblad 14 maj 1923)

Samtliga bilder i dagens inlägg är hämtade ur Göteborgs Dagblad 14 maj 1923.