”Affärshusen i stadens centrum deltaga i reklamveckan med synnerligen originella och smakfulla skyltningar.

Än så länge äro vi lite var i stånd att följa aktindelningen av jubileumssommaren. Det var förvisso inte höga vederbörandes mening att andra akten, vilka kallats reklamveckan, skulle upprinna under så mindre lockande yttre betingelser som fallet blev.

Stadens centrum bar inte förty redan från morgonen tydligt vittne om vad, som förestod. Kungsgatan, från vilken som bekant initiativet utgått till denna mönstring av stadens affärsmän, hade både smyckats med de blåvita färgerna veckan gjort till sina och även i andra avseende utstyrts smakfull och lockande. Hr Mankell, som torde kunna sägas ha fungerat som veckans kommissarie, statuerade för sina kamrater och följare ett exempel med högst originell utsirat affärshus och även invändigt tilldragande arrangemang. Huvudintresset för reklamveckan tycks för övrigt ha koncentrerats till Kungsgatans större affärshus.

För att börja från Västra Hamngatan träder Vollmers publik i dag in genom en äreport av lingonris. Fönstren äro arrangerade med mycken smak och elegans. Gillblads lanserar rikligt på allvar veckans färger med en stor flagga, och mitt emot demonstrerar hr Mankell vårens hattmode i eleganta montrer. Bikupan mitt emot fastslår veckans stämning med ett emblem över sin entré.

Grand Bazar lägger i dag ytterligare vikt sina fönster utåt reklamveckans huvudgata. Ända ned på Östra Hamngatan upp ifrån Kungstorget med Ekmarks har man tagit fasta på veckans syften. En granrisbård sirar en betydlig länga av affärerna intill Brunnsparken, och ännu vaja festflaggorna över Ferdinand Lundqvist och Sidenhuset.

Reklamveckans högtidliga öppnande förlöpte på Gustaf Adolfs torg klockan elva på förmiddagen, där en rätt talrik allmänhet nu samlats kring kungastatyn. Samlingssignal blåstes av tre härolder till häst, var efter reklamveckans upphovsman, hr Gust. Mankell, framträdde och förklarade det hela öppnat med uttalande av en förhoppning om allmänhetens intresse för veckan och med utfästelser från deltagarna att genom originella dekorationer söka intressera köparna.

Härolderna gjorde härefter en rond genom staden. Klockan tolv på middagen fastslogs ytterligare veckans öppnande med en musikparad av Göta artilleriregementes musikkår under kapten Löfgrens ledning, som likaledes genomkorsade de centrala delarna av staden.

I afton har den flanerande allmänheten utsikter att få se reklambilar överallt ute i staden.” (Ur Göteborgs Dagblad 14 maj 1923)

Reklamveckans andra dag var givande för affärsmännen

”Det var endast det vackra vädret, som behövdes för att reklamveckan skulle komma i gång. Det vackra vädret kom igår, på veckans andra dag. Och måndagens trista stämning utomhus och inomhus hos affärsmännen, förbyttes i sol och soliga leenden.

Nu lever staden i reklamveckans tecken. De större affärer äro i avsevärd majoritet, som bära veckans sigill på sina skyltfönster, och det skall säkert inte kunna draga någon främling fram exempelvis genom Kungsgatan utan att märka att något särskilt är på färde. Det ha de stora affärshusen och de mindre också sörjt för genom sina originella skyltningar och genom att flaggbehänga och bladbekransa sina butiker.

Det konstateras från de deltagande att solen och det vackra vårvädret verkligen kom med uppryckningen. Det allmänna omdömet går ut på att gårdagen för många affärer var en synnerligen givande dag. Det talas om affärschefer, som fått försaka maten för alla de många bestyren. Men det gör man så gärna endast vid åsynen av att det börjar bli bättre på marknaden, att det var ett gott grepp med ett sådant arrangemang som reklamveckan.

Det konstateras att inköpsstrejken, ett ord som legat affärsmännen på läpparna under senaste tiden, börjat försvinna. Att det börjar samlas kunder igen framför diskarna. Kan reklamveckan anses ha bidragit därtill har den säkerligen fyllt sin uppgift.

Reklamveckan väcker upp också de svenska tillverkarna till konkurrens. Den förr rätt allenarådande tyska fabrikationen av realisationsvaror lär ha fått konkurrens från Sverige. Textilfabrikanterna ge signalen. Ännu en god idé – den med reklamveckor i Göteborg!” (Ur: Göteborgs Dagblad 16 maj 1923)

Alla bilder i dagens inlägg är hämtade ur Göteborgs Dagblad 15 och 16 maj 1923.