”Alla upptänkliga språk, ända till arabiskan, äro representerade. – Utställningen förfogar även över språkkunnigt vaktmanskap, som nu skall få särskilda igenkänningstecken.

Man kan säga att utställningen har en tolkbyrå likaväl som en marskalkbyrå och en kongressbyrå. Till hjälp för alla främlingar, som man i sommar hoppas skola besöka utställningen, anställde utställningsbyrån på sin tid inte mindre än ett trettiotal tolkar, manliga och kvinnliga. När det nu i dagarna frågas om utställningsstaden och utställningen har några främmande besökare torde det vara tolkbyrån, som bättre än de flesta kan ge svaret.

Tokbyrån har emellertid – så meddelar dess föreståndare vid Göteborgs Dagblads förfrågan – hittills haft rätt lugna dagar. De officiella dagarna, då celebriteter utomlands ifrån också gästade Göteborg, gåvo visserligen en del arbete åt tolkarna, men sedan dess har det varit i stort sett lugnt. Tolkarna orienterar sig fortfarande ute på utställningsfältet och äro spridda lite här och var. Det kan meddelas, att alla tänkbara språk äro representerade i denna klunga, förutom de vanliga skolspråken bland annat ryska, spanska och italienska och ända ut till arabiska äro till och med tolkarna mäktiga.

Byrån har hittills haft besök av engelsmän och amerikaner strövis, som frågat sig till rätta i ena eller andra avseendet. Tolkbyrån har fått belägg för att amerikanarna exempelvis äro utrustade med ett mycket gott lokalsinne och även utan hjälp taga sig rätt bra fram.

Bland sitt lägre vaktmanskap har utställningen också ett rätt stort antal språkkarlar. Tolkbyrån har tagit fasta på detta och just i dag är det meningen att de skola dekoreras med resp. länders flaggor som igenkänningsmärke. Dessa särskilt kvalificerade vaktmästare placeras i korsningar och på platser, där de största folkströmmarna draga förbi.

Tolkbyrån är emellertid ytterst väl rustad till sommaren, och hoppas endast – så säger dess föreståndare – få fylla sin högst viktiga uppgift på utställningsfältet.” (Ur: Göteborgs Dagblad 19 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Jubileumsutställningen 1923. Bild från utställningsområdet: Minareterna.