”Göteborg har nyligen fått sitt nya stora idrottstempel invigt, varför det kan vara lämpligt att i detta sammanhang visa en bild av hur det såg ut i Wembley Stadion vid tiden för cupfinalens början mellan West Ham och Bolton. Fullt så mycket folk var det icke vid Slottsskogsvallens invigning, vilket väl i hög grad berodde på att kommunikationerna icke fungerade på ett tillfredsställande sätt. I London anlägger man icke en idrottsplats utan att tänka på, hur publiken lättast och i största möjliga antal skall kunna ta sig ut till platsen i fråga, när det blir något större evenement. Extratågen och de ordinarie rullade hela dagen i en oavbruten ström ut till Wembley och lassade under dagens lopp av ett par hundra tusen personer. Man kan ju i viss mån likna Wembley Stadion vid vår Slottsskogsvall, även om denna jämförelse i många fall kan förefalla absurd. T.ex. beträffande kommunikationerna. Men vi få väl hoppas, att vederbörande här hemma så småningom komma på bättre tankar och gör vad i deras förmåga står för att underlätta transporterna av det levande materialet ut till Vallen. Annars blir det nog svårt att få in de 973,000 kr., man här lagt ut.

Eller kanske ha vederbörande endast tänkt på ungdomens fysiska och psykiska utveckling och aldrig haft för avsikt att göra idrottsplatsen räntabel? I så fall är det ett mycket vackert drag, vilket naturligtvis på ena eller andra sättet förtjänar sin belöning eller – sitt straff.” (Ur: Göteborgs Dagblad 19 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 19 maj 1923. Wembley Stadion.