”Tiderna förändras. Den del av året, då det rätteligen borde vara vinter blomma vårlökarna och när det är hänryckningens tid. den underbara pingst, forsar regnet genom takrännorna, mörkret blir tjockt som om hösten och den eventuella vårgrönska, tidigare varma dagar framlockat, drunknar i strida vattufloder.

Vi skriva till vår ursäkt, och det är högst nödvändigt: det var ett misstag! Det får utställningsledningen säga och det får göteborgarna i gemen säga till de lustresande som sökt sig nod hit med anledning av helgen och utställningen. Ingen människa begära att utställningsledningen skall vara så framstående att den skaffat sig (både en liten knapp för vackert väder och en för regn att skruva på efter tycke och smak. Men något litet att säga till om i väderleksfrågan borde väl ändock hr Adelsö ha, tycker man…

Han har försäkrat oss att hade han haft det hade det varit uppehålls väder och solsken i pingst. Så mycket, älskvärdare har det svenska folket, damer och herrar från när och fjärran, visat sig mot utställningen. Det argaste och vassaste regn har inte avhållit dem från att fördriva helgdagarna på utställningens och utställningens sista rekord slogs i regn. Pingstaftonen var just inte av årets vackraste dagar men ändock säga kontrollörerna att överr 20,000 människor den aftonen passerade genom. spärren vid Götaplatsen. Under pingstdagen ringlade sig små köer ut från ingångarna. Då studerades utställningen av omkring dubbla antalet och från gårdagen torde man kanske kunna räkna med upp till högst 50,000.

När regnet föll stridast, var det trångt i en hel del av utställningssalarna. Det hade vissa ögonblick till och med sina svårigheter att komma fram i kommunala avdelningens rum. Huvud restaurangen gjorde också goda affärer.

I går kväll serverades där omkring 2,000 personer Publiken räckte för Övrigt till för alla restaurationerna.

När det slutade regna i går kväll och blev månskens blevo utomhusserveringarna åter gouterade, både parasollverandan på Liseberg och Tivolis verandorna. In i Lisebergs värdshus hittade också rätt mycket gott folk. Och varför skulle de inte göra det? Det är egentligen utställningens lugna vrå, det är som en rätt stor gästgivargård på landet…

En gemytlig poliskonstapel berättade i går hur man förfar med små barn, som tappat bort far och mor på utställningen. Först är man vänlig mot dem under det man en stund går och letar efter föräldrarna och denna vänlighet kan bestå i att man berättar för dem om de gula blommorna i stenröset vid Näckrosdammen eller om de röda fiskarna, .som i täta stim draga fram vid stränderna. Kommer inte far och mor till rätta tages småttingen med ned till vaktstugan. Alla polisstationer i hela stan underrättas, så överallt kan far och mor få svar på sina oroliga frågor. Har det gått ett par timma i vaktstugan utan att far och mor låta höra av sig, tages den lille med till poliskontoret. där det finns ännu snällare farbröder.

Till tröst för dem som väntade sig något extra på utställningsfältet vid riksdagsmannabesöket, litet fyrverkeri eller något i den stilen, meddelas nu, att den ståten endast sparas till lite längre fram. Bland annat den 30 juni och 4 juli bli riktiga festdagar och över huvud taget när kvällarna bli mörka på sensommaren komma raketerna oftare att förgylla vår himmel.

Filmningen inom utställningens olika avdelningar har börjat. Operatörerna lära ha varit särskilt intresserade av lancasterskolan inom kommunalsociala avdelningen.

Sv. D:s vädjan om tecknande av bidrag till insamling av de 26,000 kr., som ytterligare erfordras för säkerställande av internationella flygtävlingar i Göteborg i sommar, har hittills resulterat i 12,000 kr. Tecknarna äro försärkringsanstalten Gothia 5,000 kr.. försäkringsaktiebolaget Fylgia 2,500 kr.. Krooks petroleum- o. oljeaktiebolag 3,500 kr. genom apotekare E. Hemming 500 kr och Stockholmfsfirma 500 kr.

Svenskt

Till huvudrestaurantens många specialiteter hör som bekant även. att matsedlarna konsekvent äro avfattade på franska. Åtminstone vid de större arrangerade middagarna torde hittills endast ett undantag från denna regel ha varit att notera. När hemslöjdsföreningarnas riksförbund skulle ha sin middag, hade någon av föreningens ledarinnor sagt ifrån, att efterrätten skulle vara äpplekaka med vaniljsås. Så blev det också, och på den i övrigt, franska matsedeln återfanns denna goda rätt på svenska.

Vid lunchen för riksdagsmännen i går ansåg vederbörande tydligen, att svenskan passade bäst, och man fick sålunda en matsedel på svenska. Men inte riktigt, ty först och främst hette den naturligtvis inte matsedel utan menu, och datum var — med en av oss gjord kursivering — angiven sålunda: Le(!)21 maj.

Äkta svenskt — inte sant?

Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nöjesfältet med Berg- och Dal-banan.
”officiella Brevkort” 1923.

Höga berg och djupa dalar…

Det var en liten blek och förstämd skara, som i lördags middag hade infunnit sig hos direktören för nöjesfältet för att tjänstgöra som försökskaniner på den innerligt efterlängtade berg- och dalbanan. Vi, som varit i Lunapark och en gång i var ungdom åkt Paradiesbahn tio timmar i sträck, voro emellertid blott bleka, inte förstämda. Vi visste, att berg. och dalbana hör till det absolut roligaste, som förekommer här i världen. Sedan tjänstvilliga människor befriat oss från käppar och paraplyer med mera sådan onödig varlast. placer. vi oss försiktigt i vagnen, och så bar det i väg. Beskrivningen över resan överlåta vi åt någon annan, som inte har åkt berg- och dalbana förr, men så mycket kan man säga med detsamma, att banan fullt ut motsvarar sitt rykte som den •bästa och längsta i Europa. Den har också blivit oerhört frekventerad under de timmar den varit öppen.

Även linbanan har öppnats för trafik. Den rekommenderas som ett ypperligt fortskaffningsmedel mellan- utställningens olika avdelningar.” (Ur: Göteborgs Dagblad 22 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 22 maj 1923.