”Arbetskarlen Johan Fredrik Olsson var full i lördags å Viktoriagatan och gjorde då våldsamt motstånd mot Polisen. I måndags uppträdde han på samma sätt på Magasinsgatan och utöfvade då äfven misshandel å polis. För dessa förseelser dömdes han i går att böta sammanlagt 120 kr., som förvandlades till 15 dagars fängelse.

– Arbetskarlen Axel Ferdinand Suverinsky uppträdde på samma sätt som förutnämnde i måndags på Landsvägsgatan och bötfälldes i går till 40 kr., som äfven förvandlades.

– Målaren Gustaf Adolf Carlsson var berusad i söndags i Slottsskogen och ställde där till allmän förargelse. Anhållen af polis, gjorde han så vildt motstånd att han måste intagas i en droska, där han fortsatte sin vildsinthet. I går kallad inför polisdomstolen, infann han sig genom ombud, som fick det beskedet att den tilltalade skall personligen inställa sig nästa torsdag.” (Ur: Göteborgs-Posten 22 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Viktoriagatan.