”Var det köbildning då och då vid entréerna på Götaplatsen i går, var det detsamma i lika hög grad framför Barnens Paradis. Vi tro inte det finns en mera sympatiskt påhittig tant än Sago-Greta. Hon tar vara på alla tillfällen som bjuds och i går var det som bekant Mors dag.

Det talas om att lördagens publiksiffra snarare var över än under 30,000 och söndagens besökare torde ha varit omkring 50,000.

18,000 namn ha inskrivits i minnesboken. I Barnens Paradis bryr man sig emellertid inte om att räkna alla som komma. Där tycker man endast det är innerligt roligt ju flera som komma. Och i går var det en mäkta stor folksamling där inne. Gångarna i Barnens Paradis äro mest anpassade för små fötter och desto trängre om utrymmet måste det bli. Men ingen klagar.

Det var så högtidligt på morgonen, när dagen ringdes in från Högabergsstapeln och den beskäftiga musiken spelade upp några vackra koraler. Först sedan vaktparaden gått, så där vid halv två-tiden började emellertid de verkliga hyllningarna. Mammorna sutto i högsätena vid Gröna gatan, och småttingarna defilerade förbi med björklöv och flaggor i händerna och sjöngo Sago-Gretas hyllningssång.

Sago-Greta var uppe och berättade sagor och även en liten rar, mindre Sago-Greta. Och även från Sagoträdet serverades sagor av Tant Lisa, som talade om sådana roligheter som om pojken som matade kungen med persikor.

Det var så mycket, mycket annat som hände, att man har svårt att minnas det allt. Jätteparaplyn var något nytt, som flitigt avprovades, och pojkarna på Äppelboda värdshus hade fullt göra hela dagen med att fylla små hungriga magar.

Det rar mycket stort folk som njöt av festglädjen hos de små. De stora gingo annars och gladdes åt på ”gårdarna” och utmed Näckrosdammen att det åtminstone fick hålla uppe. Det var trångt här och där i utställningssalarna och det hade sina svårigheter emellanåt att få sig ett bord inom serveringarna. Bergbanan var flitigt frekventerad och många njöto av den härliga utsikten högst uppe i fyrtornet. Andra skaffade sig en liten sensation med en tur i linbanan och när kvällen kom och nöjesfältet började blev det åter köbildning vid berg- och dalbanan. Endast en liten anmärkning, varför skall kön nödvändigt dragas förbi restaurangen där inne? Det sitter visserligen ändå mycket folk på dess verandor, men ingen vill tro, att innehavaren är nöjd med att inte passagen ut och in för gästerna är fullt fri.

Det var betydligt med lantfolk i staden. Och inte ens regnet, som började falla strax före klockan tio, för­mådde släcka intresset.

Det hör till gårdagskrönikan att vid middagstiden en kavalkad på ett femtiotal glänsande och nylackerade bilar drog genom staden. Bilutställningen gjorde reklam för sig på detta sätt — vi hoppas med framgång.

Den 13 juli planeras ett utställningsbesök i Göteborg av deltagarna i nordiska bokhandelsmötet, som håller kongress i Stockholm 8—10 juli. Man räknar med att omkring 300 bokhandlare, bokförläggare m. fl. skola deltaga i kongressen, som öppnas i Första kammaren av f. d. kammarrättsrådet C. Carlesson.

Ett provnummer på Daily Bulletin, som skall utgivas under Svensk-Amerikanska veckan, har utkommit. Det har frihetsstatyn och hjältekonungen infällda i vignetten och innehåller bl. a. hälsningar till de väntande Amerikaresandena av statsminister Trygger, f. d. statsminister Branting, utställningens båda ordförande, landshövding von Sydow och hr Carlander samt ordföranden i styrelsen för svensk-amerikanska veckan, direktör Dan Broström.

Berg- oeh dalbanan är helt enkelt en jättesuccés. Köerna bli endast längre och längre. På nöjesfältets expedition har man just nu ett välsorterat lager herr- och damhattar, som flugit från sina ägare under färden och åtskilliga herrkäppar finnas där också. Färddeltagarna har i förvirringen sedan äventyret är- överståndet, glömt bort att hämta tillbaka sina ägodelar. Expeditionen utlämnar naturligtvis sakerna sedan ägarna vederbörligen lämnat beskrivning på det förlorade.

Kommitterade för utlandssvenska avdelningen, som sänt professor Lund­ström och d:r Lundmark från Stockholm till Finland för att insamla material till den finska utställningens förstärkande, ha nu, enligt meddelande från Helsingfors, fått sammanställd en kollektion finlandssvenska konstverk, ett tiotal nummer.

Vi inhämta ur en svensk-amerikansk tidning, att den i hela Svensk-Amerika välkände ångbåtskommissarien Birger Lundberg av United States Lines utsetts att leda en speciell lusttur till Sverige och Göteborgsutställningen i sommar. Det förutspås att en stor skara av B:s vänner i olika delar av landet skola taga tillfället i akt och följa med på turen. Avresan från Chicago äger rum den 21 juni, och sedan det speciellt förhyrda extratåget anlänt till New York, går man ombord å ångaren ’’George Washington”, som för de resande till Bremen, var­ifrån man sedan reser direkt till Göteborg, dit man kan beräkna anlända i god tid för fjärdejulifirandet. Lundberg, som är chef för den skandinaviska avdelningen av United States Lines, kommer själv att se till varje deltagare i turen erhåller bästa möjliga betjäning under resan.

På tal om Barnens Paradis kan det berättas, att utställningen fått ännu en ny, originell vägvisare. Det är den som visar vägen in i Barnens Paradis från trapporna ned till Exportgården. Det är en käck pojke — om också bara av trä — just som pojkarna i Barnens paradis skola se ut.

Det inträffade under natten till söndagen ett litet missöde på Exportgården. Den gula markisen över verandan på Pripps restaurang hade slitits bort en bra bit närmast Vita tvättbjörn. Markisen skall naturligtvis uppsattas, men i går fick publiken finna sig i att sitta under bar himmel. Det går utmärkt när det inte regnar.

Belgiska aeroklubben har — enligt ingånget telegram — utfärdat förbud för belgiska flygare att deltaga i flygtävlingarna i Göteborg den 4 augusti, emedan tyskarna inbjudits deltaga i dessa tävlingar.

Kamrer C. R. Cramér i flygutställningens och flygtävlingarnas ledning har förklarat, att det belgiska förbudet säkerligen finge ses som en politisk åtgärd och icke som ett utslag av någon ovilja mot oss här i Sverige.” (Ur: Göteborgs Dagblad 28 maj 1923)

Alla bilder i dagens inlägg är hämtade ur Göteborgs Dagblad 28 maj 1923.