”Turisttrafikkonferensen, som verkligen fått förlöpa under det mest strålande väder, ägnar sin andra dag åt utflykter i Göteborgs omgivningar. På tisdagsmorgonen klockan tio låg vid Lilla bommen ångaren ”Wilhelm Tham2 färdig att taga emot ett större antal konferensdeltagare för en utfärd till att börja med till Särö, dit man anlände klockan ett. Efter intagen lunch talade professor Skottsberg över ämnet: Några amerikanska turistleder, nutida och framtida.

Eftermiddagens program upptager bilfärd från Särö till Hindås, där middag intages på hotellet, varefter återresan till Göteborg sker med tåg.” (Ur: Göteborgs Dagblad 29 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 29 maj 1923.