”Kvällarnas stora äventyr för utställningspubliken – våga vi säga i lika hög grad en äldre som den yngre? – är berg- och dalbanan på Lisebergs nöjesfält. Det är en okuvlig makt, som leder besökaren steg ned i sista delen av direktör Jenzéns kungadöme. Där står varje afton en troget väntande kö och där äro även åskådarskarorna täta.

Vår fotograf bad Jenzén att få taga ett foto av berg- och dalbanan i brantaste stupet – alltså däruppifrån, där mannen med den röda flaggan står – var hr Jenzén inte absolut avvisade. Men den, som skall komma ditupp, bör vara där klockan fyra på aftonen och kommer inte därifrån förrän klockan tolv, när den sista vagnen gått. Han kan annars så lätt följa med det rasande tåget ned genom virvlarna.

Herr Jenzén säger, att hans ber- och dalbana är absolut riskfri, och i den förvissningen kan vem som helst våga sig på att anlita den. Etablissemanget har för övrigt redan en stabil kundkrets – den det landet en gång sett, han längtar dit igen!” (Ur: Göteborgs Dagblad 30 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 30 maj 1923.