”Åtskilliga tusentals människor bevittnade det fyrverkeri, som med anledning av dagens betydelse avbrändes från platån nedanför Fyrtornet i går afton. Inalles torde omkring 70,000 åskådare ha varit närvarande. Långa och Stora gårdarna voro nära nog oframkomliga.

Utredningen om olyckan på berg- och dalbanan är ännu icke avslutad, och direktör Jenzén strävar tydligen på allvar efter att vinna betryggande säkerhet för sina kunder. Han hyser nu planer på att låta banans personal, speciellt förarna, undergå läkarebesiktning, innan de få återvända i trafiktjänst. Endast förare med pålitliga nerver och starka hjärtan skola anställas.

Nöjesfältets luftgungor öppnades i går afton för allmänheten och frekventerades redan första aftonen synnerligen livligt. Nästa sensation kommer på lördag. Det blir Lillköping som öppnas då. Det är ett nytt mycket intressant folk göteborgarna där inne få lära känna.

Luftdrosktrafiken har börjat. Den utvidgas emellertid redan från första juli, från vilken tid inte mindre än tio större maskiner skola stå till disposition.

Återigen har det varit si och så med fiskbassängen. Gäddorna ha blivit skabbiga, därför att de saknat vass att rengöra sig med. Ålarna ha dött, och forellerna ha i bästa fall blivit uppätna – av gäddorna! För andra gången tappades bassängen i går, och nu blir det endast verkliga lyxfiskar, som skola släppas dit: foreller, guldfiskar, sköldpaddor och några vackra stutare. Två springbrunnar skola uppsättas i dammen för att befordra vattencirkulationen. En blomsterrabatt skall utplanteras vid bassängens ena sida.” (Ur: Göteborgs Dagblad 7 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Jubileumsutställningen 1923. Bild från utställningsområdet: Bergbanan.