I lantbruksmötets tecken.

Den som håller med på att utställningen och lantbruksmöte i stort sett höra samman, därför att båda ingå som ett par av glansnumren i denna Göteborgssommar, skriver också under på att staden just nu lever i lantbruksmötets tecken. Det är möjligt att lantbruksmötet skall bliva det som äntligen bringar reda i utställningssommaren. Det vackra vädret medfördes av folket, som kom från olika delar av landet till lantbruksmötet. Just nu badar staden sig i ett härligt solsken. Det är den underbaraste försommar. Göteborgarna äro numera den försvinnande lilla delen av utställningspubliken. Förutom av utlänningar utgöres den av folk från alla delar av landet. Ändock fastän portarna vid Götaplatsen varit öppna i betydligt mer än en månads tid tror man sig ha anledning skriva först nu: Utställningen har börjat på allvar!

Ilugs radiokonsert.

Som väntat var, hade Ilugs första radiokonsert samlat en fulltalig publik, som med högt spända förhoppningar mottog de olika presentationerna. Från såväl stationen på Vallgatan som från Lyngby i Danmark fick man ett utmärkt konsertprogram med en mängd vackra och omväxlande nummer. Varje ton hördes alldeles förträffligt, och konserten får i sin helhet betraktas som synnerligen lyckad. Därtill bidrager naturligtvis först och främst det grundliga och gedigna arbete, prof. John Koch utfört för att bringa stationen up to date liksom ingeniör Eliasson är värd allt erkännande för sin verksamhet med avsändarstationen. Publiken var också synnerligen belåten.

Från en del håll framställdes förfrågningar om man ej kunde komma i förbindelse med det stora engelska broadcastingsbolaget. Detta har emellertid ej någon stor avsändarestation utan använder sig av lokala sådana. Konserterna äga som förut nämts rum i biografsalongen vid skogsutställningen.

Första konserten äger rum kl. 8, och sedan fortsätta de i perioder om en halvtimme till klockan tolv. Biljettpriset är en krona.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 20 juni 1923.