”En 6-årig son till hr C. Löfstrand, boende i Adolfsbärg 3, Gårda, var i måndags e.m. uppe i bärgen ofvanför nämnda gård och plockade blommor. Då gossen skulle sträcka sig fram och taga några blommor, som funnos på yttersta bärgkliten, tog ha öfverbalans och föll hufvudstupa utför den branta och skarpa stenkanten bekransande bärknallen, hvardid bl. annat hufvudskålen spräcktes på två ställen. Som ett undervärk kan betraktas, att ej gossen slog ihjäl sig. Han forslades genast till Änggårdens sjukhus och lär den lille kunna räddas till lifvet.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kobbarnas väg mot norr intill kvarteret Adolfsberg t.h. 1922.