”På Stora gården har rests den charmanta dansbana, där så gott som hela natten skall dansas bort. – Hela utställningen midsommarbetonad.

Morgontågen till Göteborg i dag voro i en del fall något litet försenade, vilket är rätt naturligt både med hänsyn till att det är midsommarafton och därför att stora delar av landet reser till utställningen. Utställningen blir vederbörligen midsommarbetonad – det är något som kunde konstateras redan vid en morgonpromenad över området!

Mitt på stora gården voro snickarna långt in på förmiddagen sysselsatta med den dansbana, på vilken stad och land skola bli i tillfälle att dansa bort det allra mesta av den underbara midsommarnatten. På middagen restes majstången och redan klockan fyra i eftermiddag börjar en särskilt engagerad musikkår spela midsommarmusik. Göteborgs folkdanslag uppträder på banan medan de dansanta vila sig ett par gånger. Klockan 7 och 9. Ända till klockan 4 på midsommardagens morgon pågår dansen.

Barnen Paradis hade inte hunnit så långt i förberedelserna vid tiotiden i morse, men åtminstone den som inte varit inne i den behagliga täppan på ett par veckor konstaterar att där redan gives tillräckligt av midsommarfägring, fastän majstången ligger oklädd vid lekstugan. Där är grönskan tung och där sticka de röda lyktraderna raffinerat av mot det gröna. Midsommarhelgen i Barnens Paradis celebreras med uppträdande av en elvaårig dragspelsmusikant och en sjuttioårig psalmodikonspelare.

Gössa Andersson från Orsa och hans sjuttonåriga flicka komma med fioler och gamla folklåtar och teatern spelar för första gången med recept efter Moskvastudion.

Kvällsprogrammet omväxlar med sång och musik och klockan 3,14, då solen går upp, gal en särskilt anskaffad tupp. Då gå alla närvarande till morgonkaffet, som serveras på Äppelboda takterrass.

Ett av de vackraste midsommarpartierna på utställningen är Affärsgatan, där alla de många näpna bodarna bäddats in i ett förtjusande omslag av färskt björklöv. På Gröna Lund sättes ut björkruskor vid entrén. Nöjesfältet har en högre makt redan midsommarklätt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 juni 1923)

Alla bilder i dagens inlägg är hämtade ur Göteborgs Aftonblad 23 juni 1923.