Det vinnande förslaget. Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 juni 1901
Andra pris i tävlingen. Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 juni 1901

 

”Bland de 27 inkomna täflingsritningarna till ny kyrka inom Domkyrkoförsamlingen att uppföras å Götaberg tillerkändes – såsom Handelstidningen redan varit i tillfälle meddela – första priset arkitekten i öfverintendentsämbetet i Stockholm Bror Almqvist och andra priset lektorn vid Tekniska skolan i Borås Valfrid Karlsson.

Det är dessa tvänne prisbelönade ritningar vi här ofvan återgifva.

Såväl de prisbelönade ritningarna som öfriga inkomna täflingsritningar komma att utställas till offentligt beskådande i Slöjdföreningens skola den 25-27 Juni kl. 12-3 på dagen.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Molinsgatan med Vasakyrkan (t.v.) och Latinläroverket. Caroline Wijks sjuksköterskehem är på bilden markerat med ett svart X.