”Midsommar har varit en rekordhelg i många avseenden. Järnvägarna ha haft det mycket hett för att skaffa plats åt alla resande, men det hela har gått ovanligt väl i lås. Spårvägarna i Göteborg slogo kassarekord på midsommarafton, då inkomsterna av passagerareavgifter stego till 36,920 kr., Även dagstrafiken låg på ett högt plan. Emellertid har det mest varit routerna inne i staden som trafikerats. Badsäsongen har ännu inte börjat, därför är det ganska folktomt på Långedragsvagnarna!

Midsommarafton i dansrotundan

Eftersom det var midsommarafton i lördags bestämde vi oss för att gå till direktör Jacobsons dansrotunda och äta en bättre supé med vin och allt vad därtill hörer. För man kan verkligen ha roligt i dansrotundan. Säkert roligare än på något annat ställe i Sverige och det övriga Norden. Särskilt på midsommarafton, när gräddan av Sveriges och grannländernas hästkarlar träffades däruppe och den kvinnliga elegansen slog alla föregående rekord, var det en stämning som påminde om de sydliga luftstreck, som vi bruka hemsöka, när vi ha semester. Men även andra gånger är det lika roligt som storslaget och sedan den exotiska sköna kastanjettdrottningen berövat göteborgarna förnuft och alla sinnen och tänt allas hjärtan i brand söka vi oss dit så ofta som möjligt.

En anledning till att allt är så bra ligger naturligtvis i händerna på den man som närmast har ansvaret för gästernas trevnad. Det är direktör Jacobsons souschef, hr Henry Nilson, son till dir. Nilson på Grand i Köpenhamn, som har äran av att allt går så flott och utan slitningar. Hr Nilson är värd alla göteborgares stora tacksamhet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Huvudrestauranten. Rotundan.