”Midsommarhälgen har förflutit under särdeles gynnsam väderlek. Särskildt midsommaraftonen brände solen het till stor fröjd för alla dem som under hälgen företagit lustresor.

Med såväl tåg som ångare började redan i lördags massor av folk att lämna staden och på söndagen blefvo morgontågen försenade på grund af det stora tilloppet med resande. Också märktes tydligen en viss folktomhet i staden under hälgen.

Den molnhöljda himlen i går föranledde antagligen många att tidigare än ämnadt var göra hemresan. Skärgårdsbåtarne i går hade redan tidigt på aftonen ”full last”, men likväl räckte passagerarne till både ordinarie och extra båtar.

Vid Särö höll en svår olyckshändelse på att inträffa i det ångbåtsbron brast under tyngden af den mängd folk, som väntade på båten. Alla sluppo dock undan med förskräckelsen, endast en ung fru råkade klämma sin fot, dess bättre utan menliga följder.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Midsommarfirande: dans kring majstången, Utbynäs, omkring 1915-20.