Kälkbacken i juni

Den som promenerat omkring på Nöjesfältet de senaste kvällarna, har måst fästa sig vid att numera endast ytterst lite av arbete återstår på kälkbacken, den senaste sensationen hr Jenzén bjuder på. På lördag skall backen öppnas för trafik. Det är arbetet med uppfordringsanordningarna för kälkarna, som dragit något ut på tiden.

En ny minnesplakett

över stadens trehundraårsjubileum har under de senaste dagarna blivit utsläppt på marknaden. Förfärdigad av brons visar den på ena sidan bilden av Gustaf II Adolf jämte inskriften ”Gustavus Adolphus D.G. Svecorum Rex” och på andra sidan en bild av skansen Kronan samt inskriften ”Minne från Göteborgs 300-årsjubileum 1623-1923. Plaketten, som på ett fördelaktigt sätt skiljer sig från mängden av ”minnessaker” betingar det anspråkslösa priset av tre kronor och förtjänar stor spridning. I den tävling om konstnärliga minnessaker som nyligen utlysts bör den ha stora utsikter till pris.

Fontänen på Götaplatsen

har undergått en renovering på sista tiden och skiner åter blank. Det stundar som bekant stora festligheter i Göteborg till kommande vecka. Vågar man vördsamt hemställa till de vandaler, som förut varit framme och ramponerat fontänen att nu försöka taga någon hänsyn?” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Götaplatsen med fontänen 1923.