”I onsdags morse vid half 5-tiden föröfvades inbrott i godsmagasinet vid Almedals station, dit tjufven beredt sig inträde genom att uttaga ett af fönstren till magasinen med tillhjälp af en knif. Han hade undersökt flera packlårar och säckar, innehållande tyger till Göteborgs mattfabrik. Tjufven, som endast tillgripit ett 40 meter långt tyg och en rägnkappa tillhörande en af stationskarlarne vid Almedals station, flyktade uppåt bärgen, när folk tillstädeskom, men blef eftersatt och gripen. Den anhållne befanns vara för sjette resan stöld straffade Johan Alfred Johansson Trygg.

Tidigare samma natt hade Johansson Trygg sökt göra inbrott i en handelsbutik vid Engelbrektsgatan.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy fabriksområdet i Almedal, mot öster, med bl.a. Lyckholms bryggerier och Almedahls Fabriker. På västra sidan av Mölndalsvägen ligger Krokslätts bomstuga, envåningshuset till vänster i bild. Foto år 1895..