”Heden går ur hand i hand i sommar. Lantbruksmötet var dess förste härskare. Sångarfesten blir den andre i ordningen. Och ännu innan ens den första sången klingat över gamla häststallet, är näste man klar att rycka in. Det är internationella luftfartsutställningen, känd mest i förkortningen Ilug.

Internationella luftfartsutställningen stiger upp över Göteborgs horisont den 20 juli och pågår till 12 augusti. Det är ganska naturligt, att dess ledande män just därför i dagarna ha det rätt hett om öronen. Enligt vad Göteborgs Aftonblad inhämtat, är man klar att börja uppmonteringen, så snart sångarfesten förlöpt och stora delar av materialet ha också redan börjat strömma in.

För Internationella luftfartsutställningen tarvas större utrymmen än stora lantbrukshallen enbart kan erbjuda. Därför får den också endast en speciell uppgift att fylla vid utställningen, om den också som under lantbruksmötet blir den dominerande av områdets sevärdheter. Fullständig plan föreligger redan till disponerande av Heden vid Ilug. Denna inrymmer bland annat bestämmelsen om att Stora lantbrukshallen skall få komma att tjäna som förvaringsplats för de större maskinerna. Mittelpartiet skall bildas av utställningen från England och i detta centrum skall också en del övriga länder, bland annat också Sverige beredas plats.

Som bekant har stora lantbrukshallen också två flyglar. Utställningsstyrelsen har inte kunnat finna bättre användning för dessa än att upplåta dem för Tyskland och Frankrike som sålunda fullt avskilda från varandra kunna representeras.

Även de mindre byggnaderna på Heden tagas i anspråk. Den mindre hallen till vänster upptages av utställningar av vetenskapliga hjälpmedel och hallen närmast post och telegraf, bl.a. luftpost.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lantbruksutställningen 1923.