”Direktör Bergmans 16 dancing girls anlände i dag på morgonen med Thule från England. Färden ställdes i bilar genom stadens gator till olika inkvarteringsställen varpå de unga skönheterna vid halv 11-tiden samlades på utställningsteatern till en första repetition. Kan man döma efter deras yttre, och de prestationer som Göteborgs Aftonblads medarbetare hade nöjet att observera, torde deras framgång bli obestridig. Repetitionerna på teatern pågår med liv och lust, och enligt vad direktör Bergman försäkrar, skall allt bli färdigt i mycket god tid före premiären den 3 juli.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 29 juni 1923.