”Amerikanska slagskeppet ”North Dakota” anlände i går e.m.  och ankrade på Rivöfjorden, där det troligen kommer att få ha sin plats under amerikanska veckan. Fartygen kommer närmast från Köpenhamn. ”North Dakota” mäter 22,400 tons, har ett djup av 8,2 meter och en besättning på 1,200 man. Slagskeppet står under befäl av kommendör Joseph Reeves.

”North Dakota” tillhör det fåtal koleldade amerikanska slagskepp, av vilka ett par varje år skatta åt förgängelsen och ersättas med moderna oljeeldade slagskepp.

Representanter för utställningen voro på kvällen ute för att hälsa gästen välkommen ti lutställningsstaden och senare på aftonen voro ett 10-tal officerare inbjudna till den middag på utställningsrestauranten, vilken anordnats för de svensk-amerikanska veckans utländska deltagare, vilka redan anlänt.

En av våra medarbetare passade vid detta tillfälle på att fråga chefen för ”North Dakota” Joseph Reeves, vilket intryck Göteborgsutställningen gjort på honom. Mr Reeves framhöll, att han endast varit i tillfälle att kasta en hastig blick på utställningen men att han blivit högeligen fraperad av den storstilade anläggningen, han sett. Mr Reeves har i egenskap av befälhavare på amerikanska krigsfartyg avlagt åtskilliga besök på utställningar runt omkring i världen. Han hade nog, förklarade han, sett utställningar, som varit större i anläggningen, men knappast någon som i perspektivens skönhet och arrangeringens behag kunde mäta sig med Göteborgsutställningen. Den anblick, som öppnat sig för honom, när han från den runda kupolen sett upp igenom Långa gården mot Minneshallen, hade helt enkelt varit betagande, och han visste sig knappast förut ha skådat något så tilltalande i den vägen.

Mr Reeves uttalade för övrigt sin glädje över att få vara den förste amerikanska befälhavare på ett så stort krigsfartyg från staterna, som gästade Göteborg. Och han hoppades, då nu isen var bruten, att ömsesidiga visiter skulle avlösa varandra med långt mindre (!) mellanrum än hittills varit fallet.

Även professoren vid Bolony universitetet i Kalifornien mr T.H. Goodspeed, som befann sig bland deltagarna i gårdagens festlighet, uttalade sig i mycket berömmande ordalag om utställningen.

W.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 30 juni 1923 och visar ”North Dakota” på Rivöfjorden.