Juni månads eftermäle

De väderlekssakkunniga påstå, att någon så kall juni, som den som sist förlupit, ha vi inte haft på 200 år. Medeltemperaturen för hela landet var nämligen endast + 10,5 grader, vilket är 4,1 grader lägre än den för månaden såsom normal ansedda temperaturen. Medeltemperaturen för Göteborg speciellt blev 11,7 grader mot normalt 15,2. Högsta temperaturen noterades den 18, lägst den 3. Juni har därtill varit betydligt blåsig och lika betydligt regnig – åtminstone om söndagarna. Nederbördsmängden i hela landet har överstigit den normala med omkring 15 mm. Vi ha här i Göteborg haft 16 regndagar och nederbörden uppmättes till 51,9 mm.

”Sky wrigtning”

I går eftermiddag fingo göteborgare, svenskar över huvud taget och utlänningar både inom och utom utställningen vara med om en inte alldeles så vardaglig sensation: ”sky wrigtning”. Enligt Savageska metoden torde det kunna tilläggas. På cirka tre tusen meters höjd skrev maskinen i eleganta rökspiraler: ”Hallå Sverige” m.m.

Från Barnens Paradis

rapporteras, att det varit mycket livligt under de senaste dagarna. Paradiset har som bekant bestått sig med en extra attraktion. Bergslagsmor har sjungit, och i söndags hade hon inte mindre än 2,000 åhörare.

Paradiset bereder sig emellertid på att komma med nya överraskningar. Sago-Greta har råkat en välbekant sagoförfattarinna, som nu skall medverka med ett nytt sagospel, vars namn dock tills vidare hemlighålles. Vad man hittills vet är , att fru Margit Ekegårdh, maka till direktör Ekegårdh på Pripps skall skriva pjäsen. Hon har skrivit åtskilliga sagospel förr, som spelats på Blancheteatern och Röda kvarn i Stockholm. Fru Holmgren, alias Sago-Greta, har blivit så teaterbiten, att hon tänker sig en tältteater uppe vid Högabergsstapeln i Paradiset.

Paradispostens nionde nummer

har utkommit. Å titelbladet ståtar det med en färgrik bild av Lillgården, säkerligen lätt igenkännlig för alla dess många små läsare. Birgitta fortsätter naturligtvis att berätta – och fortfarande lika underhållande – om Jennys och Kålles äventyr på utställningen. Sago-Greta har bidragit med lite musik, och den här gången heter hennes sida ”En liten sommarvisa”. Dessutom började hon en saga om ”Prinsessan i jordkulan”, varpå fortsättning följer i nästa nummer. Lekstugans kokbok är inte det sämsta i tidningen med sina små recept på knäck, kola och nougat.

Nöjesfältets krönika.

Kälkbacken på Nöjesfältet, som bland den stora allmänheten är mycket efterlängtad och motses med största intresse, öppnades i mitten av veckan.

Roterande dansbanan får redan de närmaste dagarna börja tjäna sin nya uppgift. Den förut omtalade orientaliska truppen från Berlin, som skall uppträda där, hitväntas omkring den 10 juli.

The 3 Blackburns kommo inte i går utan befinna sig fortfarande i Tyskland. Det är passen, det hänger på. Deras passfråga har nämligen fördröjts. Hänvändelse har dock gjorts till utrikesdepartementet, som lovat omedelbart ombesörja saken, varefter man väl kan våga hoppas få se de tre akrobaterna här om ett par dagar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 juli 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Jubileumsutställningen 1923. Röda korsets utställning. 121.