”I går qväll roade sig 10 årige Arvid Emanuel Stenquist boende nr 2 Redbergsvägen att stående å gossen Gunnar Johansons (från Ranängsbergen) velociped göra en tur å Ånäsvägen. Johanson trampade raskt undan då med ens Stenquist uppger ett klagorop och faller af maskinen. Stenquist som var barfodad hade nemligen råkat att få högra foten mellan maskinens kedja och bakre kugghjulet med påföljd att stortån fullständigt afklipptes.

Den skadade blef genast provisoriskt förbunden å polisstationen vid Olskroken, hvarefter han affördes till Sahlgrenska sjukhuset där han fortfarande vårdas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från KFUM:s velocipedlopp i Slottsskogen d. 7/8 1902. Denna bild från starten vid Idrottsplatsen (I Carlotta uppges det felaktigt vara Balders hage).