”I går afton vid 10-tiden infångades en mindre bisvärm af vaktmästaren T. Thoresson, anställd hos firman J.A. Wettergren.

Vid 10-tiden på morgonen hade man i en skorsten iakttagit bisvärmen. Försök gjordes att från taket medelst en halmkupa infånga den, hvilket dock misslyckades. Man uppgaf dock ej försöket utan tog vid 4-tiden en kvast och körde ned den i skorstenen, hvilket hade till följd att de vilsekomna gästerna begåfo sig ur denna och tog sin boning bland löfven å en af de späda lindarne som kanta Östra Hamngatan. I trädet lät man nu bina sitta ostörda, tills solen gått ned, och sedan infångades bisvärmen utan svårighet. En del folk hade samlats kring trädet och åsåg den ovanliga händelsen. Äfven andra bisvärmar har man iakttagit härstädes de sista dagarna.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bikupa