”Scoutgeneralerna på Råda ha inte anledning klaga på vädret, inte heller deras gossar, som blir brunare och starkare och gladare allt vad dagarna lida. I dag har den friska truppen emellertid lämnat lägerlivet för att hänge sig åt stadens njutningar, därmed att mena för att bese utställningen.

Kl. 11,10 på förmiddagen gick ett tåg från Mölndal och var framme vid Bergslagernas station ungefär vid halv tolv. De medförde 1,650 pojkar, som under fanor och musik i täten tågade Östra Hamngatan–Avenyen upp till utställningen, där klockan halv ett en konsert av scouter ägde rum på Stora gården. Därefter skingrade sig klungan för att under ledning av resp. gruppchefer beskåda utställningen.

Sago-Greta har bjudit hela klungan, ehuru i olika grupper, till Barnens Paradis, där de skola förplägas på bästa sätt. De minsta torde få pröva åsnorna. Eftermiddagen lovar att bli scoutbetonad på utställningen.

I kväll klockan sju har Sago-Greta dagen till ära återigen premiär. En tioårig svenskfödd Berlindansös, som heter Solveig Melin, gör sin Sverigedebut. Solveig dansar på ett par bord, som lyftes ut och placeras där det är utrymme i Paradiset. Sago-Greta själv ackompanjerar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juli 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 10 juli 1923, scouterna tågar genom Göteborg.