”Kungligt i Paradiset. Efter besök på Fiskerimässan i går begav sig konungen i sällskap med landshövding och fru von Sydow till utställningen, där han allra först en studn studerade Barnens paradis och därefter exporthallens avdelningar för läder, sko, textil och livsmedel samt avdelningen för tändsticksindustri. Även trävaru- och skogsindustriavdelningarna genomvandrades under ciceronskap hrr Adelsohn och Miltopaeus.

Idag gör konungen ett besök vid scoutlägret i Mölndal, ger strax före kl. 2 audiens i kongresshallen för en del utländska deltagare i naturförskaremötet och åhör därefter prof Einsteins föredrag. Under eftermiddagen torde tennisbanorna på Ullevi åter få besök av majestätet.

Ur: Göteborgs Aftonblad 11 juli 1923.

Prof. Junker till flygtävlingarna.

Prof. Junker har meddelat, att han ämnar närvara vid flygtävlingarna i början av Augusti. Han är uppfinnare och konstruktör till de världsberyktade Junkerska modellmaskinerna och jämte greve Zeppelin den tyska aviatikens störste man.

Nordiska luftfartshistoriska utställningen på Ilug.

Som tidigare meddelats i pressen kommer på internationella luftfartsutställningen, vilken öppnas i Göteborg den 20 dennes, en särskild avdelning att ägnat åt nordisk luftfartshistorik. Utom en svensk avdelning komma även dylika från såväl Danmark som Norge, anordnade av respektive länders aeroklubbar.

För att få den svenska avdelningen så representativ som möjligt riktas en vädjan till allmänheten att till utställningen utlåna föremål och fotografier, som kunna vara belysande för den svenska aeronautikens utveckling. Säkerligen finns det många privatpersoner, som i sina ägor gömma gamla fotografier från t.ex. äldre ballongfärder, från Andreée-expeditionens dagar, från Cederströms och Thulins första flyguppvisningar etc., vilka nu kunna vara av det största intresse.

Lustiga husets åskådareläktare hör till de platser på nöjesfältet, där folket trängs mera än annanstans. Hr Jenzen och utställningsledningen ha nu äntligen kommit under fund om att utrymmet är allt för litet och att endast de, som lyckats tillskansa sig de allra främsta platserna, ha något nöjde för avgiften. Läktaren skall nu ombyggas och hålles med anledning härav stängd några kvällar.

Stopp i Kälkbacken var det i går. Hur de tomma kälkarna skulle uppfordras lär ha varit ett kvistigt problem att lösa. De krokar, med vilka kälkarna äro fästade vid den ändlösa kätting, som för dem upp till startplatsen, äro ytterligt svåra att få fästade. Upprepade gånger ha de släppt och kälkarna återgått ned och kolliderat med de närmast väntande. I måndags kväll blevo på detta sätt ett par kälkar ramponerade. Kälkbacken stängdes med anledning därav under tisdagskvällen. Man hoppas åter vara klar i afton.

Den ansträngda telefonstationen.

Telefonstatistiken för juni månad är nu klar och visar att våra telefonister haft det rätt arbetsamt. Antalet lokalsamtal uppgick till 5,652,700 vilket gör 217,400 pr dag. Motsvarande siffror för samma månad i fjol voro reps. 4,246,900 och 176,900. Under samma månad expedierades från Göteborgs telefoncentral 209,450 avgiftsbelagda samtal. Antalet ilperioder uppgick till 32,575. Under juni månad i fjol uppgingo rikssamtalen till 163,614 och antalet ilperiode till 13,445. En högst betydlig ökning alltså för den gångna månaden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 juli 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Barnens paradis.