En bisvärm infågnades i går afton å Kungshöjden. Svärmen hade tagit sin tillflykt till ett träd, i hvilket en arbetare klef upp och lyckades med tillhjälp af en rock att insamla den i en matkorg.

Fyra år ha i dag förflutit sedan Andrée och hans följeslagare från Spetsbärgen begåfvo sig af på sin vanskliga färd till nordpolen, om hvars resultat man ännu sväfvar i fullkomlig ovisshet.

Falska enkronor, bärande årtalen 1875 och 1876, äro i omlopp här i staden. De äro dock ej svåra att särskilja från ägta, enär de, som gjorda af ten och bly, äro mycket matta och sakna klang, hvarjämte refflingen är dålig.

Sommarrevyn på Lorensberg har framgångsrikt bestått profvet och trots den tropiska hettan och konkurrensen med friluftsnöjena kunnat bevara sin fulla lifskraft ända därhän, att den i afton kan fira sitt 25-dagars jubileum.

Kupletthäftet, som säljes i tidnings- och cigarraffärer samt vid Lorensberg, har gjort den muntra pjäsen ytterligare populär.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergs restaurang.