En av sommarens stora händelser, som timade i närvaro av konungen, landshövdingen och en talrik göteborgsallmänhet.

Ur: Göteborgs Aftonblad 12 juli 1923

En av sommarens stora händelser, professor Einsteins redogörelse för sin relativitetsteori timade i går middag i utställningens kongresshall, som trots hettan var till stor del fullsatt. Konungen och landshövdingen voro bland åhörarna och förutom naturforskaremötets deltagare hade även allmänheten beviljats tillträde och också begagnat sig därav i rätt stor utsträckning. Professor Einstein är en ypperlig talare, men akustiken svek vid åtskilliga tillfällen under hans föredrag, och ämnet är därtill alltför vidlyftigt för att kunna refereras med några större anspråk på vederhäftighet. Emellertid voro åhörarna synnerligen intresserade och tackade föreläsaren med en ihållande applåd.

Konungen steg efter föreläsningens slut fram till professorn och tryckte hans hand med några erkännsamma ord.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 juli 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skandinaviska naturforskarkongressen i Kongresshallen 11 juli 1923. Albert Einstein föreläser om relativitetsteorin, ”Uber Grundlagen und Probleme der Relativitätstheorie”. På främsta raden syns kung Gustav V och Oscar von Sydow, landshövdning för Göteborg och Bohuslän.