”Den stora internationella flygveckan skulle som bekant öppnats i dag kl. 3 av kronprinsen. På grund av de vidriga väderleksförhållandena har emellertid tävlingsledningen beslutat att uppskjuta invigningen till i morgon, ett beslut som helt naturligt är beklagansvärt, men som dock icke står att ändra på grund av de mellankommande omständigheterna. Icke heller den stora uppvisningen av de svenska land- och sjömaskinerna blir av, då den hårda vestliga vinden vid 12-tiden uppgående till c:a 22 sek. meter, medför alltför stora risker för en sådan uppvisning, helst som det skulle bli ganska trångt om svängplats för de olika flygplanen. I övrigt försiggår programmet såsom förut meddelats. Ankomst- och premieflygningen fullföljes, och vid nedstigningen hälsas flygarna välkomna av ledningen för flygveckan.

Invigningen äger i stället rum i morgon kl. 2 enligt det för lördagen uppgjorda programmet. Efter det högtidliga öppnandet vidtager patrullflygningen. Kl. 3,15 börjar uppvisningen i fallskärmshopp, varvid löjtnant Thörnblad begagnar sin nya fallskärmstyp och hr Walter Hinderlich typen ”Heinecke”. Bombkastningen börjar kl. 3,30.

Engelske flytministern startade i går eftermiddag från London för sitt besök i Göteborg. I maskinen medföljde förutom ministerns maka två sekreterare. Man väntar honom hit i eftermiddag eller i morgon förmiddag. Även fem holländska flygmaskiner, som i går kl. 3 anlände till Köpenhamn, väntas hit på e.m. liksom de två ensitsiga sportaeroplanen från Stahl-Werk Mark i Breslau vilken färd även skall bli en rekordflygning för sportaeroplan med små motorer.

I går anlände två flygplan till Nya Varvet. Den franska Breguemaskinen, vilken som bekant flyttas från ILUG ut till Torslanda, företog i torsdags en provtur. Motorn blev därvid överhettad, varför maskinen icke kan deltaga i trafikflygningen. Tyvärr finns det heller ingen motor på ILUG för maskinen och att rekvirera en från Frankrike tar åtta dagar i anspråk. Den enda anmälda franska maskinen är således, redan innan tävlingen börjar, ur leken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 augusti 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 6 augusti 1923.