”En folkilsken ko åstadkom i går middag stor uppståndelse i Göteborg och vållade flera olyckor. Hon skulle ledas från ett stall vid Färgaregatan, men gjorde sig snart oberoende af sin ledare och skenade i väg snart sagdt genom halfva staden: genom Stampgatan, Drottninggatan, Strandgatan och åter till Stampgatan, där hon ändtligen blef fasttagen. Under sin vilda framfart attackerade hon flera personer, stångade ena benet af en värkstadsarbetare Lange, skadade en arbetare Johannes Galén i högra armen och höften samt en arbetare Svensson i vänstra ljumsken o.s.v. Alla dessa personer måste omedelbart föras till sjukhuset.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Skolplansch. Biologi. Ko. Bilder av svenska djur. Original: G. Kügel, 1924. Centraltryckeriet, Stockholm.