En fallen storhet. En av de majestätiska pantrarna, som med flammande bloss mellan framtassarna bevaka uppgången till Minneshallen, har fallit i spillror. Kroppen låg i går eftermiddag till allmänt beskådande på marken bredvid sockeln. Folk, som gick förbi, petade i gipsen och undrade vem som var skulden till olyckan. Det var väl någon, som i trängseln under folkdansuppvisningen på söndagskvällen trängts upp mot besten med denna sorgliga påföljd. Naturligtvis förfogar hr Adelsohn över ett förråd av gipspantrar och om inte i dag så någon av de närmaste, få vi väl se en efterträdare till den hädangångna. Man kan emellertid inte undgå att lägga märke till att även det andra av vilddjuren börjar bli något skamfilat. En vit gipsstrimma lyser fram på svansen. Skall det vara vilda djur, eller skall allmänheten tro att det är vilda djur, får gipsen inte synas.

Kronprinsen i Lustiga huset.

Det ser ut, som om kronprinsen sett sig något så när mätt i de många hallarna. Under sitt Göteborgsbesök i samband med flygningarna har han däremot i ganska hög grad intresserat sig för nöjesfältet. Han har åkt ber- och dalbana tillsammans med sina söner, och han har tillsammans med dem upplevat Lustiga husets alla underligheter, till och med rutschat ner genom toboggan.

Ormtjuserskan och fakiren.

”Den dansktalande impressarion utanför nöjesfältets nyaste attraktion, belägen vid ”teaterplatsen”, behöver endast vifta med handen för att få publik. Kanske är det därför att hans etablissement är så färskt och har så speciella sensationer att bjuda på.

Han presenterar emellertid den första europeiska ormtjuserskan miss Harriet, en dam med guldtänder och tatueringar över hela kroppen, och en fakir, vars långa hår är svenskt guldgult. Miss Harriet smeker en Bo constrictor och en giftorm, och fakiren sprutar eld, sticker en nål genom ena armen och ställer sig på en trasig ölbutelj. Personer med svaga nerver beviljas ej inträde!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 augusti 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Minneshallen.