”Huru definitivt och hur bestämt hr Jenzén än lovar oss att få se de nya akrobaterna på nöjesfältet, blir vi varje dag besvikna. I går kväll var det fler än en på nöjesfältet, som muttrade i mustascherna över detta sätt att svika givna löften. Det är möjligt, att nöjesfältets ledning inte har någon makt och myndighet över utomlandsförbindelserna, men varför låta utställningsbesökarna uppleva den ena missräkningen efter den andra. Det lär bli av i kväll k. 8 och 9,30. En av de uppträdande kallar sig ’Dödsföraktaren’. Publiken får bedöma om han verkligen gör skäl för namnet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 augusti 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lisebergs nöjesfält 1923.