”Flygveckan hade i går en av sina största dagar, och trots det dåliga vädret hade mycket folk sökt sig ut till flygplatsen. Konungen anlände vid 2-tiden och hälsades välkommen av tävlingsledningen. Från restaurantens trappa åsåg han därefter tillsammans med minister Samuel Hoare de olika uppvisningarna och tävlingarna.

Först steg en holländsk eskader på fem Fokkermaskiner till väders, och strax efteråt följde konstruktören själv. De hittills mest halsbrytande uppvisningarna i konstflygning kittlade publikens nerver. Maskinerna gjorde loopings, rolls, fallande lövet, hjuling, spins med mera i en ovanlig fart, och med en schwung och djärvhet, som kom publiken att tappa andan. Fokker själv lekte över åskådarnas huvuden med sina halsbrytande konster.

En liten olycka inträffade vid 2-tiden, då den av major Carganico förda lilla Stahlwerkmaskinen tack vare fel i ett av tändstiften måste nödlanda. Han hade gått ned bakom bergen norr om flygfältet för att sedan sticka upp över dessa så nära som möjligt. Motorn krånglade, och han måste göra en hastig nödlandning bland bergen. Med näsan före körda han emot en bergknalle, varvid propeller och vingar skadades samt maskinen i övrigt erhöll blessyrer. Själv undkom emellertid den djärve flygaren utan några som helst skador. Händelsen erinrar osökt om vad flygarna i gemen yttrat om flygfältet, att detta i och för sig är ypperligt, men att de omgivande bergen med sin avsaknad av skapliga platser för nödlandningar, äro ett stort minus för flygfältet.

Efter den holländska eskadern gick en dansk om tre Breguetmaskiner, varav två danska och en fransk, till väders jämte engelska och svenska marinens flygbåtar. Därefter gjorde löjtnant Thörnblad ett fallskärmshopp. Han gick upp med ett Albatrossplan, fört av furir Lindner, till 100 meters höjd, där han kastade sig ut. Fallskärmen vecklade ut sig efter ett 10-tal meter, men av den hårda vinden kastades fallskärmen och dess djärve passagerare fram och tillbaka. Han tog dock marken utan några som helst svårigheter. Omedelbart därefter kallades han upp till konungen, som gratulerade honom till det djärva hoppet. Även en del utländska flygare framförde sina gratulationer. Den engelska Gloucetermaskinen visade sina egenskaper i att stiga snabbt mot höjden. Konungen intog härefter lunch, varefter han återvände till staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 augusti 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 10 augusti 1923: Fokker gör looping.