Det händer ibland att stockarna som utgjorde rören i stadens äldsta vattenledning kommer fram ur leran. 1915 fanns följande notis införd i Göteborgs Aftonblad.

”Under gräfningar för en kloakledning, hvilka som bekant för närvarande äga rum i Östra Hamnkanalen, har man funnit lämningar efter Göteborgs äldsta vattenledning. Det är en särskild ledning, som gått från den berömda och ännu i dag högt uppskattade Kallebäckskälla ned till Lilla Bommen. Vattnet har ledts genom en ledning hvars rör bestått af trädstockar, som urholkats därigenom att man tagit ur märgen. Bilden visar en dylik »vattenledningsstock» upptagen ur marken under de nuvarande gräfningarna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 september 1915)

Bilden i sidhuvudet  och nedan är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 21 september 1915.