”Vid tvåtiden i går middag blev det för tredje gången i sommar stopp på utställningens linbana. Man förklarar denna gång missödet med att bromskabeln på den åt Örgrytehållet vettande banan gick sönder. En sträng i kabeln har under den flitiga användningen nötts av och rullade upp sig på känt sätt. Gondolen, vars lina gick sönder, var tom, den andra, som kom från Lisebergshållet, hade flera passagerare. Alla förhöllo sig lugna under färden. Några förpassade sig helt lugnt och stilla ned på marken med tillhjälp av de nu medförda säckarna, de övriga väntade den timma, reparationen tog. Linbanebolagets verkmästare, hr Bernström, klättrade ut på kablarna och återställde det hela. Nya säkra kablar lära ha kommit från England just i går. Det går an att åka igen på linbanan. Det är under inga förhållanden farligt, betonas det, inte ens, när det blir stopp.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 augusti 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Linbanan gick som mellan nöjesfältet Liseberg och utställningsområdet på andra sidan av Korsvägen. Bilden tagen i samband med en reparation av linbanekabeln 24 juni 1923.