”Den länge väntade teaterutställningen öppnades i dag officiellt. Vid vårt besök där visade sig emellertid hela den vanligen väl underrättade vaktmästarestaben okunnig om dess existens och först efter många irrfärder lyckades vi upptäcka den väl inklämd invid stadshusbyggnadsutställningen.

Tre diskreta masker, utförda av skulptören Torhaum, markerade den låga byggnades karaktär, där intendent Eric Wettergren och sekr. Wilh. Lindberg äntligen, sedan de tröttnat att vänta på Isaac Grünewalds skisser, anordnat en liten intim exposé av Stockholms och Göteborgs senaste teaterdekorativa succéser.

På en halvcirkelformad vägg hade placerats prins Eurgéns och Thorulf Janssons operautkast till Bergakungen samt den senares till Orfeus, Figaros bröllop och Gianni Schecci. Prins Eugéns lätta färgbehandling i uppsättningen av Bergakungen är välbekant och framträdde ännu skarpare i den plana skissen.

Bland Thorulf Janssons saker lade man främst märke till hans utkast till Puccinis Gianni Schecci där de starka färgerna och den stränga stiliseringen visserligen väckte betänkligheter men till slut fängslade.

Bland stockholmarne representerades John Ericsson av talrika skisser. Tiden medger ej en kritisk granskning av Dramatens uppsättningar även om man genast måste påpeka att mycket verkar osäkert och trevande mellan gammalt och nytt. Bäst syntes Turandotuppsättningen vara; särskilt den genomgående pelardekorationen var effektfull. Dantondomstolsscenen förbleknade däremot obönhörligt inför minnet av Reinhardts glänsande inscenering med det lyckliga utnyttjandet av prosceneriet; här förlades intressets höjdpunkt till den från åskådaren mest avlägsna platsen och mycket av skådespelarens nyanseringskonst måste givetvis gå förlorad genom detta fasthållande vid ett gammalt.

Den vackra samlingen från Lorensbergsteatern och Stora teatern äro gamla välkända bekanta för göteborgaren. Mycket av det återser man med glädje, men den eventuella, posthuma kritiken må vänta.

Den lilla, till det yttre oansenliga utställningen, gjorde vid ett hastigt påseende ett odelat angenämt intryck och det är med tillfredsställelse man ser, att den äntligen kommit till stånd.

n.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 augusti 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 29 augusti 1923 och visar Thorulf Jansson: Ur Puccinis ”Gianni Schecci”.