”Beväringsynglingarna, som i går afreste till Axvall, ha som vanligt flera dagar i förväg stoltserat i uniformsmössa och civila kläder för öfrigt. Den mössan har tydligen blifvit dem kär. Men för ingen är den väl så kär som för en yngling, den där i går morse kom promenerande å Bazarbron, hvarvid hans krigarmössa helt oförhappandes blåste af och dök ned i Vallgrafven. Fastän ett par kamrater med all makt sökte hindra honom därifrån, slungade sig den modige krigaren med ”full rustning” hufvudstupa i vattnet för att återföra sin skatt ur det dystra Vallgrafsdjupet. Hoppet i vattnet gjorde han så vackert att det skulle applåderats på hvilken simuppvisning som hälst, och därpå sam han lätt och ledigt, trots kläderna, efter mössan, med hvilken han sedan triumferande återvände till land.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Beväringens afresa fr. Gbg. d. 15 April 1913.