”Nya Mefisto”, som i går afton presenterades Göteborgspubliken, besatt åtminstone den förtjänsten att dess författare – af omarbetaren syntes blott föga spår – gjort sig mödan att ge sitt spex ett yttre sken af handling – den röda tråden i pjäsen var här en ”Faustparodering”. Skada blott att flertalet af de agerande ej lyckades ge fullödiga utryck för den spexton, författaren säkert räknat på som en god bundsförvandt vid tillkämpandet af åskådarnes bevågenhet.

Ett par undantag härifrån bildade hrr Rodhe, som sjöng sin ”moderbroders” kupletter med schwung, och Thorén, som af en nagelklippande beväring gjorde en god typ i Victor Lundbergs stil. Förnekas kan ej häller att fröken Backman gjodt imiterade Agopetus i Blanche’s oförbrännerliga ”Dardanell och hans upptåg på landet” och att fröken Garnfelt rätt snällt sjöng ”Margaretas parti”.

Publiken hade talrikt stämt möte.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Lorensbergs restaurang.