”Nu kunna avrödjningsarbetena uppe på utställningen taga sin början när som helst. Utställningens förvaltningsutskott fattade nämligen i går beslut om ordningen, i vilken respektive avdelningar skola rivas. Beslutet omfattar, vad som i första hand skall bort, varav dock icke följer, att det, som icke rives genast, får stå kvar. Det blir en senare fråga. Man har emellertid uppgjort planen så, att man tills vidare sparar de flottaste och stabilaste partierna, vilket man ju gott kan göra då det inte vållar någon förlust att börja med rivningen av de mindre värdefulla och icke monumentala byggnaderna.

Rivningen skall omfatta följande byggnader: Gamla och Nya Lödöse, krigsväsendet, kyrklig konst, en del av den personhistoriska avdelningen, högre stånd, allmoge, hela kommunikationskomplexet med pressrummet, idrottshallen, den del av konstindustri och hantverk, som ligger på Lennart Torstenssonsgatan, däremot ej den del, som ligger under denna gata. Vidare Stadshusets utställning och föreningen Verkstadens utställning, fiske, stora skeppsbyggerihallen, byggnaderna väster om sjöfartsgården med fiskrestaurangen, utlandssvenska avdelningen, Barnens paradis, exportkaféet och viadukten.

Rivningen skall bedrivas så, att den del av utställningen, som tills vidare får stå kvar, inte verkar trasig. Rivningen kan blott ske successivt på grund av dess stora omfattning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 oktober 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Viadukten finns idag inte kvar. Den korsade Södra vägen i närheten av Korsvägen. Det var en av de miljöer som först skulle rivas.