”Med anledning af förslag, väckt af skolinspektören, om plantering vid åtskilliga skolhus har folkskolestyrelsen beslutat, att skolträdgård och planteringsland för undervisning i trädgårdsskötsel äfvensom trädgårdsland för i skolhuset boende lärare och lärarinnor skola anordnas vid skolhuset å Kviberg, samt att uppdraga åt byggnadskommittén för uppförande af nytt skolhus år Redberget att där anordna plantering och skolträdgård å skoltomten.

Vidare beslöts att värkställa en del planteringar å Oscar Fredriks skolgård, vid Landala skolhus och vid Fjällskolan samt att undervisning i trädgårdsskötsel försöksvis skall anordnas för barn i tredje och fjärde klassen inom skoltiden från början af höstterminen 1902 vid skolhuset å Kviberg” (Ur: Göteborgs-Posten 14 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skolträdgården vid Folkseminariet foto t. d. 4 Juli 1913.