1900-talets Göteborg

Skolträdgårdar i Göteborg

”Med anledning af förslag, väckt af skolinspektören, om plantering vid åtskilliga skolhus har folkskolestyrelsen beslutat, att skolträdgård och planteringsland för undervisning i trädgårdsskötsel äfvensom trädgårdsland för i skolhuset boende lärare och lärarinnor skola anordnas vid skolhuset å Kviberg, samt att uppdraga åt byggnadskommittén för uppförande af nytt skolhus år Redberget att där anordna plantering och skolträdgård å skoltomten.

Vidare beslöts att värkställa en del planteringar å Oscar Fredriks skolgård, vid Landala skolhus och vid Fjällskolan samt att undervisning i trädgårdsskötsel försöksvis skall anordnas för barn i tredje och fjärde klassen inom skoltiden från början af höstterminen 1902 vid skolhuset å Kviberg” (Ur: Göteborgs-Posten 14 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skolträdgården vid Folkseminariet foto t. d. 4 Juli 1913.

1 svar »

  1. Min farfar Hugo Thorson som var folkskollärare, och chef för fortsättningsskolan i Göteborg och vars huvudämnen var matematik och fysik med svagströmslära undervisade även som skolträdgårdslärare.
    Jag vet inte vilket år hans lärargärning började, men jag vet att arbetade som lärare när min pappa föddes 1923 och att han undervisade fram till sin bortgång 1953 vid 63 års ålder.
    Jag har även hört av min pappa att farfars först årslön som extra ordinarie folkskollärare uppgick till 1.000:-.
    Vänligen
    Göran Thorson.