”Anhålles vördsamt om plats i eder aktade tidning för följande:

Huru länge skall hörnet af Västergatan och Änggatan ute i Annedal vara en samlingsplats för en hop slödder såsom fyllbultar, ligapojkar o. dyl.? Fredliga vandrare som händelsevis i synnerhet efter mörkrets inbrott passera detta hörn hafva ofta svårt att lotsa sig igenom denna ruskiga labyrint. Långt inpå nätterna föres ofta ett frenetiskt oväsen, så att hyresgästerna där i trakten ej få njuta nattro. Vår präktiga polis där ute uppmanas vänligen att köra bort detta ohyfsade element, så att friden i de mörka gränderna i det så kallade Annedal måtte bli mera allmän.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karlsrogatan, Annedalsgatan. Göteborg 1920.