”På Skanstorget samlades i går förmiddag en hel del folk med anledning däraf att det sports, att en karl blifvit innestängd i saluhallen där. Och det var nog riktigt. På morgonen hade han genom rop gifvit sin fångenskap tillkänna och bedt om hjälp att komma ut, något som dock ej så snart kunde efterkommas, alldenstund vaktmästaren för saluhallen bodde långt borta. Under tiden var en källarmästare i närheten nog vänlig att bjuda honom på sherry, som införskaffades genom en källareglugg, och bjöd honom äfven mat, som dock afböjdes af fången.

Andra personer profvade några tjog nycklar i porten, men lyckades ej låsa upp – och ej häller fördärfva låset. Det gjordes äfven försök att få honom ut öfver taket, men han var så stelfrusen, att han icke vågade sig på någon klättring äfven med andras tillhjälp. Slutligen kl. 12 kom en person med den rätta portnyckeln, och så kom fången lös.

Han hade, förklarade han, gått in på gården till saluhallen vid 10-tiden på lördagens afton i något ärende, men strax därefter hade porten låsts, utan att han märkt det.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

”Marknadsdag på Skanstorget” Saluhallen på Skanstorget nedanför Skansberget. Marknadsstånd i söder. 1915.