Några år efter krigsslutet började sökandet efter en lämplig plats för ett nytt flygfält för Göteborg. Blickarna riktades mot Vättlefjäll.

”Ett nytt storflygfält i Västsverige planeras vid Vättlefjäll öster om Kungälv strax intill Göteborg. Detta flygfält skulle då ta hand om den västsvenska långtrafiken, medan Torslanda skulle ägna sig åt närtrafik eller möjligen bli sportflygplats.

Man är nu säker inte bara om att till ett rimligt pris kunna förbättra det nuvarande flygfältet i Torslanda – totalkostnaden beräknas här till 80 miljoner kronor – utan också om att helt nytt område skulle kunna komma ifråga för ett flygfält. Valet har då fallit på Vättlefjäll, sedan man förkastat ett område nordost om Mölndal där terrängen var för kuperad.

Vid Vättlefjäll är terrängen relativt jämn och förhållanden mycket lämpliga inte minst ur inflygningssynpunkt eftersom det inte ligger några bergknallar omkring såsom det gör vid Torslanda.

Väderleksobservationer pågår sedan ett halvår tillbaka för att utröna hur det är med väderleksförhållandena. På grundval av de undersökningar som nu pågår beräknar Luftfartsstyrelsen kunna framlägga ett slutligt förslag till lösande av Göteborgs flygplatsfråga. Även om tiden för byggarbetenas start bedömes som rätt avlägsen anses det just nu ofrånkomligt att principbeslutet fattas med det snaraste.” (Ur: Expressen 17 januari 1947)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Torslanda flygledartorn.