”Då en landtbrukare från en af Älfsborgs läns socknar härförliden aflade ett besök i Göteborg, råkade han ut för ett äfventyr, hvars offentliggörande kan innebära en varning.

Under promenad på Östra Hamngatan kom en snyggt klädd herre honom till mötes, hälsade och frågade om det var bekant hvar museum låge, hvarpå vår landtman gaf svar. Den främmande gjorde förfrågan om det tillätes honom bjuda på ett glas öl. Härför tackade landtmannen, hvarpå de båda gjorde sällskap. Då de passerat ett par gator och kommit in på en tredje, möttes de af en tredje person, som, presenterade sig som dansk, frågade hur lång tid det kräfdes för att gå till Lorensberg. Slutet af hans anförande var en förfrågan om han tilläts bjuda på öl. De gingo in på ett serveringsställe, där dansken berättade att han här i Göteborg bl.a. kommit i lag med en slaktare, med hvilken han spelat kort och förlorat 500 kr. För att visa huru härvid tillgått, drog han fram en kortlek, ur hvilken han valde fyra kort, tre med mörk och ett med ljus färg. Dessa lades på bordet och sedan de omflyttats några gånger anmodades vår landtman utpeka det ljusa kortet, hvilket skulle utfalla med vinst.

Landtmannen vägrade att deltaga i kortspel, och då de båda främlingarna trots alla öfvertalningsförsök icke kunde förmå honom därtill, blef det ett hastigt slut på samvaron. Landtmannen gick ut på gatan följd av herrn n:r 1, som förklarade att han var en ”dum dj–l”, som inte ville vinna några hundra kr.

Följande dag såg vår landtman återigen de båda herrarne i sällskap med en annan person, som de troligtvis försökte plocka.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Drottninggatan 1901.