”Göteborgs idrottsförbunds styrelse har beslutat, att svensk mästerskapstäflan i våväl hastighets- som konståkning å skidsko skall äga rum den 26 januari samt internationell hastighetstäflan i förening med uppvisning i konst- och figuråkning den 9 februari. Dessutom skall, om tillfälle därtill gifves, anordnas en kappkörning å sparkstötting efter häst från Alingsås till Idrottsplatsen samtidigt med en terrängtäflan å skidor från Jonsered. Å första söndag, som Delsjö-isen bär, anordnas af förbundet täflingar i skridskosegling.” (Ur: Göteborgs-Posten 6 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: På Delsjöns is 1902.